Trenden snur i Europa: Rekommunalisering av tidligere privatiserte tjenester - Fagforbundet

Trenden snur i Europa: Rekommunalisering av tidligere privatiserte tjenester

Det er særlig når eksisterende kontrakter med private selskaper går ut, at mange kommuner selv velger å ta hånd om tjenestene. En viktig årsak er misnøye med måten de private har skjøttet oppgavene på. Dessuten har en rekke kommuner funnet ut at de sparer kostnader ved å levere tjenestene selv, heter det i rapporten.