Invitasjon til konferansen for uføremedlemmer. - Fagforbundet

Invitasjon til konferansen for uføremedlemmer.

Fagforbundet Oslo avholder konferanse for uføremedlemmer 04. september fra kl 11.00 til ca 15.00, på Håndverkeren konferansesenter Rosenkrantzgate 7 inngang Kristian IVs gate.

Tema for dagen er blant annet informasjon om Frisklivssentralen i bydel Grorud, og informasjon fra stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik om hva som nå skjer i Storting og Regjering rundt uførepensjon.

Vi håper disse temaene er interessante å få informasjon om.

Påmelding gjøres til mail Fagforbundet_oslo@fagforbundet.no eller telefon: 23064660

Påmelding innen 29.august. Antallet deltakere begrenses av lokalet, så vi anbefaler at du melder deg på snart hvis du ønsker å delta.