Ungdommen på besøk hos Oslo brannkorpsforening - Fagforbundet

Ungdommen på besøk hos Oslo brannkorpsforening

Fagforbundet Oslos ungdomsutvalg følger opp de ungdomstillitsvalgte i fagforeningene. Nestleder i ungdomsutvalget Tom Lindboe besøkte hovedbrannstasjonen i Oslo ogpå halv annen time opplevde han tre utrykninger.

For Fagforbundet Oslos Ungdomsutvalg er det nyttig å komme ut i fagforeningene, og det er et mål å øke aktiviteten i ungdomsarbeidet også ute i fagforeningene. Ungdomstillitsvalgt i Oslo brannkorpsforening, Jørgen Lie Andersen ga en god omvisning på stasjonene, viste utstyr og hvordan dem jobbet sammen på Hovedbrannstasjonen i Oslo sentrum.

I Brann- og redningsetaten er nesten alle fagorganiserte, og for ungdom er det et godt miljø her, helt i fra første dag. Du får opplæring hvor de med lang erfaring stiller opp og veileder og bidrar til å bygge opp et god miljø. På …… har de 5 biler, og er 13 til 16 ansatte på vakt om dagen og det er i gjennomsnitt 11 utrykninger i døgnet.

Jørgen Lie Andersen trekker også fram hvor viktig det sosiale er i jobben. - Vi tilbringer så mye tid på jobb, at det å samarbeide henger sammen med at det er fint på jobbe her. Det er bygd opp et godt miljø, vi har en flott tv stue med selvdrivende kiosk som vi kan benytte oss av på vaktene. Men når vi er på jobb, er vi skjerpet og vet rollene våre godt, så under utrykninger vet alle rutinene og utfører jobben uten misforståelser. Ingen dager er like,  men i de daglige rutinene har vi en rød tråd igjennom vakta, sier Jørgen.

For å jobbe her må du ha den brannkonstabel-  og redningsmannutdanning over ca 2 år. Du blir utdannet internt i eget brannkorps. Det vil si at du må få jobb for å kunne ta utdanningen.