Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening advarer sterkt mot konkurranseutsetting av Manglerudhjemmet/rustad og Uranienborghjemmet: - Fagforbundet

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening advarer sterkt mot konkurranseutsetting av Manglerudhjemmet/rustad og Uranienborghjemmet:

Tirsdag 7 august 2012 vedtok byrådskameratene H, KRF og V i byrådsmøte at Manglerudhjemmet/ Rustad og Uranienborghjemmet skal konkurranseutsettes. Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening reagerer på både prosess og avgjørelsen

For første gang på flere år skal kommunale sykehjem ut på anbud. Med dette har byrådet startet på sitt eventyr som skal ende opp med at 4 sykehjem settes ut på anbud høsten 2012 og ytterligere 4 sykehjem settes ut på anbud i løpet av 2013 og i tillegg kommer vedtaket om at Ammerudlunden og skal settes ut på anbud igjen!

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening advarer sterkt mot den utviklingen som nå skjer! Kommunal drift bygges stadig ned, kommunen har ansvar for stadig færre oppgaver. Kutt i de økonomiske rammene de siste årene har ført til reduksjon av bemanning, kutt i stadig flere støttefunksjoner og pleiepersonell får stadig flere oppgaver!

Når byrådskameratene vil konkurranseutsette for å øke kvaliteten og sikre valgfriheten er det grunn til å stille spørsmål!

Hvis byrådskameratene H, KRF og V mener at kvaliteten ikke er god nok må jo dette være en stor og etterlengtet innrømmelse?! For det er tross alt deres politikk som gjennomføres i Oslo! Det er deres vedtak som har ført til reduksjon av bemanningen, kutt i støttefunksjoner og tilført pleiepersonell stadig flere oppgaver! Hvorfor skal konsekvensene av deres egen politikk være at ansatte som har valgt Oslo kommune som arbeidsgiver nå vil få en annen arbeidsgiver?

Og hvis valgfriheten henger så høyt!? Hvorfor er ikke beboerne, driftstyrer og pårørende på Manglerud/ Rustad og Uranienborghjemmet tatt med på råd?

Byrådskameratene har nemlig glemt å spørre de hva de vil!

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening