Godt fagforeningsarbeid i Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset - Fagforbundet

Godt fagforeningsarbeid i Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset

195-1

Torsdag 21. og fredag 22. juni 2012 gjennomførte Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset, avd. 195 kurset Organisasjonsmodell, samhandling og planlegging. En svært engasjert gjeng drøftet fag og godt fagforeningsarbeid i solfylte Drøbak.

Leder av foreningen, Grete Møistad Olsen hadde med seg Kristian Ackenhausen, Ann Inger Blakli, Linda Fredriksen, Liv Skogstad, Mette Daarstad, Synnøve Throndsen, Reidun Edén og Martin K. Johansen til flotte Drøbak for å kurse styret i regi av organisasjonsprosjektet Godt Fagforeningsarbeid.

Fra Fylkeskretsen i Oslo hadde Astrid Tjellaug tatt turen ut av byen, mens Randi Helle og Steffen Moen fra prosjektsekretariatet var også til stede.

Dagene startet med at Steffen Moen presenterte prosjektets målsetning om å styrke og videreutvikle fagforeningene og hvordan gi fylkeskretsene økt kunnskap om å drive aktiv oppfølging.  Prosjektets oppbygging og framdriften fram til erfaringssamlinga i november, samt de nasjonale satsningsområdene, som det skal jobbes med gjennom hele året, ble også presentert.

Deretter tok Randi Helle over stafettpinnen og loset foreningen trygt gjennom kurset Organisasjonsmodell, samhandling og planlegging som har som målsetning å gi fagforeningsstyret og seksjonsstyrene best mulig forutsetninger til å lede fagforeningen slik at den fungerer etter Fagforbundets mål og intensjoner.

Det var en svært aktiv gjeng som var tilstede og det ble mange engasjerte drøftinger rundt mange spennende temaer som for eksempel de forskjellige rollene i et fagforeningsstyre, de ulike tillitsvalgtfunksjonene, yrkesfaglig arbeid gjennom seksjonene, tariffpolitikk, lønnsforhandlinger, arbeidsmiljøarbeid, faglig-politisk påvirkningsarbeid for å nevne noen.

Foreningen fikk også tid til å arbeide i grupper med de nasjonale satsningsområdene i prosjektet, og da særlig verving/gjenvinning av medlemmer og kompetanseplaner for medlemmene var oppgaver som det ble jobbet ivrig med.

Litt hygge ble det da også tid til med mye god mat, og en tur til gamle ærverdige Oscarsborg i Drøbaksundet stod også på programmet da Tjenestemannsforeningen ved Rådhuset var samlet i Drøbak.