Useriøse hjemmetjenester - Fagforbundet

Useriøse hjemmetjenester

I en ny rapport fra arbeidstilsynet avdekkes flere grove forhold hos hjemmeserviceselskapet CityMaid. Trass i at det flere ganger har vært avdekket uakseptable arbeidsforhold hos selskapet, utfører det hjemmetjenester på vegne av flere kommuner.

I flere artikler i avisa Klassekampen i forrige ukehar det kommet fram hvordan CityMaid har fått krass kritikk av arbeidstilsynet. Blant de groveste overtrampene til CityMaid er:

-          Midlertidig arbeidskraft brukes ulovlig

-          HMS-arbeidet er dårlig eller fraværende

-          De ansatte blir trukket i lønn for 30 minutters pause, selv om det ikke er rom for å ta pause

-          Det er ingen tilfredsstillende registrering av arbeidstid

-          Det rapporteres om at ansatte blir bedt om å gå på jobb selv om de er syke.

Samlet sett gjør den manglende seriøsiteten i behandlingen av de ansatte at CityMaid sparer store beløp. Aktiviteten generer overskudd til eierne, og det gjør at selskapet vinner anbud mot sine seriøse konkurrenter. 

Kommunenes ansvar

Blant annet disse forholdene har bidratt  til at CityMaid på 25 år har vokst til å bli Norges største leverandør av hjemmetjenester. Selskapet er tungt inne og utfører tjenester for det offentlige. Høyrestyrte kommuner som Oslo, Bergen og Asker har alle valgt å erstatte egne ansatte med CityMaid i utføringen av tjenester for innbyggerne.

Kommunene er dermed med på å finansiere overskudd og vekst for et selskap som har bevist at det ikke er villig til å følge arbeidsmiljøloven. Når kommunene benytter selskaper som CityMaid, premierer de slik atferd. Dessverre vet vi at dette ikke er enestående tilfeller. I en rapport utført for KS fra i fjor kommer det fram at nær halvparten av kommunene selv mener de ikke har gode nok rutiner for å følge opp faren for sosial dumping.

Dette kommer klart fram i Oslo hvor byrådet så sent som i oktober 2011 holdt fast på at det ikke finner sted sosial dumping hos CityMaid, mens arbeidstilsynet ved sin inspeksjon i februar 2012 altså kunne avdekke flere graverende forhold.

Den manglende oppfølgingen av leverandørene understreker et viktig poeng: privatisering koster. I forbindelse med en anbudsprosess og oppfølgingen av kontrakten påløper det store konkurransekostnader. Dette er en utgift det offentlige i for liten grad regner med når de vurderer om de skal privatisere tjenester. I Norge er det påfallende liten interesse for å kartlegge omfanget av anbudskostnadene. Tall fra EU viser imidlertid at i enkelte tilfeller kan disse utgiftene komme opp i så mye som 18-29 % av kontraktsverdien.

Bedre med egenregi

Dermed får kommunene et dilemma. De kan enten bruke store ressurser på å anbudsutsette og følge opp tilbydere, eller de kan velge å ikke kontrollere tilbyderne, men da ender de opp med enda flere aktører som CityMaid. Et tredje og mye bedre alternativ er selvfølgelig å utføre tjenestene i egenregi.