Vårhalvårets siste representantskapsmøte - Fagforbundet

Vårhalvårets siste representantskapsmøte

Representantskapet juni 12

Fagforbundet Oslos siste representantskapsmøte før sommeren fant sted 28. juni med mange saker på dagsorden. Tariffoppgjør, prosjekt Fagforeningsstruktur og en rekke andre organisasjonssaker. Samtidig orienterte Mari Sanden om at nestleder Janka Damslora har bedt seg fritatt fra vervet fra 1. juni og ut fylkesmøteperioden. Hun er nå tilbake i jobb i Sykehjemsetaten.

Det var egentlig lagt opp til at Janka skulle takkes av i representantskapets møte, men ettersom hovedpersonen avviklet ferie,  håper vi på en ny sjanse til høsten. Fylkesleder Mari Sanden understreket at det er synd for Fagforbundet Oslo at hun trekker seg, for hun har gjennom sine drøyt tre år som nestleder vært en flott ressurs for Fagforbundet Oslo.

Stein Olav Ringen fortsetter i Apotekergata
Representantskapet vedtok fylkesstyrets innstilling på at det  ikke velges ny nestleder for resten av årsmøteperioden, og at Stein Olav Ringen fungerer som sekretær i fylkeskretsen fram til fylkesmøtet mars 2013. Stein Olav Ringen kommer fra Sosiale Institusjoners fagforening, og har allerede vikariert noen måneder som sekretær på fylket.

I forhold til Landsstyret rykker Jan-Edvard Monsrud opp som 1.vararepresentant, og Astrid Tjellaug blir ny 2. vararepresentant.

Representantskapets oppgave, rolle, arbeidsform og kultur

I sin  gjennomgang av temaet kom Mari Sanden litt innom den politiske situasjonen, og de utfordringene vi står overfor, både i Oslo kommune hvor byrådet ser ut til å øke privatiseringstakten, og i de andre tariffområdene. I Fagforbundet Oslo skal det være høyt under taket, ønskelig med debatt og forankring i organisasjonen før vi samles om vedtak og gjennomføring. Anette Michelet fra Oslo Sporveiers Arbeiderforening tok ordet og etterspurte hvordan Fagforbundet Oslo skal ta tak i dette og hvordan representantskapet i større grad kan brukes politisk for å koordinere aksjoner og aktiviteter. Vi har mye erfaring også i fagforeningene for å stå i mot privatisering og konkurranseutsetting, og kan vinne mye på å utveksle erfaringer og gjennomføre felles aktiviteter.

Prosjekt fagforeningsstruktur

Leder Mari Sanden plukket opp tråden fra Anette i sin gjennomgang av status for prosjekt Fagforeningsstruktur. Et hovedmål med å endre vår fagforeningsstruktur, er jo å stå best mulig politisk rustet for å stå i mot, oppsplitting og privatisering fra arbeidsgiversida, og være organisert så vi takler denne hverdagen. I tillegg la Mari vekt på at det å styrke det yrkesfaglige arbeidet er et av de viktigste spørsmålene for organiseringa. Det grunnleggende spørsmålet er hvordan er vi best organisert for å kunne ivareta alle våre medlemmer på en best mulig måte.

Men først og fremst gjordee Mari Sanden opp status for jobben som er gjort, og viste at uansett hvordan prosessen blir framover, så vil Fagforbundet Oslo være å kjenne igjen. Vi vil være en organisasjon bestående av fagforeninger, med klubber og koordineringsledd der det er nødvendig. Hun skrøt også av hvordan organisasjonen taklet uenighet og vanskelige diskusjoner. Uansett resultat av arbeidet gir det en trygghet på at vi kommer styrket ut.

Stein Asthøy fra fylkesstyret og Palestinaambassadør, redegjorde for studietur til Palestina til høsten med et spennende program og anbefalte å følg bloggene til ambassadørene. Han understreket nytten av turen fordi det gjør noe med deg å se og oppleve palestinernes hverdag. Det er førstemann til mølla, turen kan bli fulltegnet, men det kan bli flere turer de neste åra

 Tariffoppgjøret 2012

I sin gjennomgang av tariffoppgjørene så langt, understreket leder Mari sanden at vi har fått gode oppgjør i mange områder. I Oslo sa 83,2% ja i uravstemningen. Den nye hverdagen vår gjør jo også at vi er i tarifforhandlinger året rundt, og har en kontinuerlig konfliktberedskap. Forhandlingene i Spekter Helse og Virke var ikke sluttført når representantskapsmøtet ble avholdt, og det gjenstår fortsatt flere områder, og lokale forhandlinger blant annet i Oslo kommune. Men, det har vært et spesielt oppgjør, og derfor blir det også en større evaluering i etterkant. Fagforbundet Oslo mener absolutt det er et behov for å se på forhandlingene og sammenslutningssystemet.