Fase 2 kurs teoLOgene - Fagforbundet

Fase 2 kurs teoLOgene

Fagforbundet Oslo avholder Fase 2 teoLOgene i uke 36 (3. – 7. september 2012)

Tematikken i kurset omhandler Fagforbundets handlingsprogram og vedtekter, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, tillitsvalgtes rolle og oppgaver, møter og saksbehandling. Du får et innblikk i viktige arbeidsverktøy for tillitsvalgte som arbeidsmiljøloven, ferieloven, tjenestemannsloven, tariffavtaler/hovedavtaler.

Kurset er et komprimert Fase 2 kurs for tillitsvalgte og medlemmer i avd. 727 teoLOgene.

Hensikten med kurset er å bli kjent med Fagforbundets politikk og organisering samt å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering for å ivareta medlemmenes interesser.Undervisningsmetoden er en blanding av innledninger på aktuelt tema, diskusjon og oppgaveløsning i plenum og grupper.

Varigheten på kurset er totalt 5 dager.

Alle søkere blir tilskrevet etter at søknadsfristen er utløpt, og deltakerne får tilsendt program, permisjonssøknad og deltakerliste.

Fagforbundet Oslo dekker kostnader knyttet til reise og opphold for utenbysboende. Kurset avholdes i Fagforbundet Oslos lokaler i Apotekergata 8.

Målgruppe:               Medlemmer og tillitsvalgte i avd. 727 teoLOgene.

Søknaden sendes post@teologene.no eller direkte til fylke_oslo@fagforbundet.no

Tidspunkt:                 3. – 7. september

Søknadsfrist:                       8. august