Fagdag i Helserett - Fagforbundet

Fagdag i Helserett

Seksjon helse- og sosial inviterer saksbehandlere i Oslo kommune og helseforetakene, ansatte i psykiatrien og Helse- og omsorgstjenesten til kurs i helserett 18. september.

Dato: Torsdag 18. september 2012 kl. 09.00 – 15.30.

Sted:    Fagforbundet Oslo’s kurslokale Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget).

Innhold: Kurset tar for seg saksbehandling i helse- og sosialsektoren.

Temaer som blir berørt:

 • Noen rettslige utgangspunkt
 • Juridisk metode
 • Rettskildefaktorene
 • Rettskildeprinsipper og prioriteringsregler
 • Legalitetsprinsippet
 • Kravet til lovhjemmel
 • Juss, etikk og politikk
 • De generelle forvaltningslovene og saksbehandling, effektivitet og rettssikkerhet
 • Spesielle rettsspørsmål i helse og sosialsektoren
 • Rettskilder i sosialretten
 • Nytt fra 01.01. 2012 – Samhandlingsreformen og hvilke konsekvenser den gir

Foreleser: Cand. jur. Svein Helgesen fra Høgskolen i Hedmark

Påmelding til lokal fagforening innen 31. august 2012

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo, ikke medlemmer kr. 1000,-