Kurs: Terapeutisk konflikthåndtering - Fagforbundet

Kurs: Terapeutisk konflikthåndtering

Vold på arbeidsplassen er et omfattende arbeidsmiljøproblem. Seksjon helse og sosial inviterer ansatte som jobber med mennesker der de kan komme opp i truende situasjoner til kurs 27. september.

Foreleser: Bjørn Roger Knutsen psykiatrisk hjelpepleier. Forfatter av Fagforbundets temahefte: ”Miljøarbeid for en bedre hverdag”. Terapeutisk konflikthåndtering. (TKH). Han er TKH-instruktør og har vært høgskoleforeleser om temaet i over 10 år. Til daglig jobber han som nestleder på en base i en banevernsinstitusjon, og har lang og bred erfaring innen psykiatrien.

Dato: Torsdag 27. september 2012 kl. 09.00 – 15.30

Sted:    Fagforbundet Oslo’s kurslokale, Apotekergaten 8 (vis à vis VG-bygget)

Innhold:

  • Årsaker til voldsutøvelse. (Hvem er voldsutøveren?)
  • Vold på arbeidsplassen. (Signaler og tiltak)
  • Samhandling og kommunikasjon. (Personlig opptreden)
  • Praktisk håndtering. (Enkle teknikker)

Påmelding til lokal fagforening innen 6. september 2012

Det blir servert lunsj

Kurset er gratis for medlemmer Fagforbundet Oslo.  Ikke medlemmer kr. 1000,-