Overveldende ja flertall i uravstemning for tariffområdet Oslo kommune - Fagforbundet

Overveldende ja flertall i uravstemning for tariffområdet Oslo kommune

Uravstemningen i Oslo kommune er gjennomført, og hos Fagforbundet Oslo medlemmer var det 83,2 % av desom stemte som sa ja til forhandlingsresultatet fra meklingen.

- Vi er selvsagt fornøyd med at 83,2 av de som deltok i uravstemningen, sa ja til resultatet, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. – Forbundet Oslo sloss hardt for å få et akseptabelt resultat. Da er det godt å vite at medlemmene det angår sier ja til oppgjøret.

Hun er selvsagt skuffet over lav deltakelse og mener at det må jobbes enda mer for å få flere medlemmer til å benytte seg av den demokratiske retten de har til å si hva de mener om resultatet av tariffoppgjøret.

Av 15 828 stemmeberettigede var det 4 693, dvs 29,6 prosent, som deltok i uravstemningen. 3 906 medlemmer/83,2 prosent sa ja til resultatet, mens 751 eller 16 prosent sa nei.