LO setter fokus på transpersoner og deres situ­asjon i arbeidslivet - Fagforbundet

LO setter fokus på transpersoner og deres situ­asjon i arbeidslivet

Skeive dager er i gang og i dag åpner Inga Marte Thorkildsen Pride park. LO vil som alltid være tilstede i både paraden og Pride Park, og oppfordrer alle medlemmer til å delta.

I forbindelse med Skeive dager ønsker LO å sette fokus på transpersoner og deres situ­asjon i arbeidslivet. Derfor har LO utarbeidet en egen veileder som kan være et hjelpemiddel for partene i arbeidslivet.

Veilederen belyser flere prob­lemstillinger som kan være ak­tuelle å drøfte før kjønnsbekreft­ende behandling igangsettes.Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som skal gi grunnlag for en helsefremmende og menin­gsfylt arbeidsdag.

Alle har krav på respekt for sitt privatliv og mulighet til å jobbe i et trygt miljø. Noen av våre medlemmer opplever at det siste stedet de ønsker å være åpne, er på arbeidsplassen. Her har fagbevegelsen en utfordring og vi ønsker å fokusere på mer åpenhet rundt dette tema.

I forbindelse med årets skeive dager har LO laget dette heftet:

http://www.lo.no/s/Likestilling/Homofile-og-Lesbiske/Arbeidstakere-som-skifter-kjonnsuttrykk/

 

Bli med på Skeive Dager

Hele programmet finner du på Skeive dagers hjemmesider. Det blir debatter, utstillinger, fester, parade og mye mer.