Pilotprosjekt Oslo-barnehagen - Fagforbundet

Pilotprosjekt Oslo-barnehagen

Nå er egen nettside for det yrkesfaglige barnehagearbeidet etablert. Innholdet på nettsiden vil i hovedsak komme fra nettverket i Pilotprosjekt Oslo barnehagen

Nettverket i Pilotprosjekt Oslo barnehagen består av tillitsvalgte og  medlemmer som i nettverket skal få mulighet til å utvikle seg faglig og personlig gjennom erfaringsutveksling og samtidig bidra til at Fagforbundet Oslo får dekket sitt behov for tilgang på den fagkunnskapen som skal sikre en best mulig behandling av saker som er viktige for medlemmene. I tillegg er en av målsettingene med nettverket at Fagforbundet Oslo skal søke å gi nettverkets medlemmer og faglig påfyll ved aktivt å arbeide for å være oppdatert på den faglige utviklingen.   

Nettverket skal også bidra til å kartlegge medlemmenes behov og meninger slik at Fagforbundet Oslo med større sikkerhet kan fastslå at det handles, uttales, forhandles og ikke minst påvirke politisk på vegne av medlemmene. Det er også en målsetting at det yrkesfaglige arbeidet i Fagforbundet Oslos fagforeninger skjer i slike former at det er forbindelser mellom arbeidsplassene hvor den yrkesfaglige diskusjonen utvikler seg i samhandling med organisasjonen. Dette er viktig i en tid hvor omstillinger er blitt en ”regel”.     

I tillegg er det ønskelig at sammensetningen i nettverket gjenspeiler medlemsmassen til Fagforbundet Oslo i barnehagesektoren.