Storstilt privatisering av kommunale sykehjem i Oslo - Fagforbundet

Storstilt privatisering av kommunale sykehjem i Oslo

Byrådet bestående av H, KrF og V støttet av FrP har pålagt Sykehjemsetaten å komme med forslag til 8 kommunale sykehjem som skal konkurranseutsettes, i tillegg til Ammerudlunden. I dag fikk de ansatte på de to første sykehjemmene, Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet samme beskjed!

I over 10 år har sykehjem blitt konkurranseutsatt i Oslo. I løpet av de årene har det ikke blitt gjennomført en eneste evaluering, ikke laget opp en eneste rapport som viser hva kommunen har oppnådd med konkurranseutsetting. Dette viser nok en gang at H, KrF og V støttet av FrP er mer opptatt av prinsippet konkurranseutsetting enn hva som oppnås! For ser vi tilbake på de siste 10 årene har antall sykehjemsplasser gått ned, lista for og få sykehjemsplass har økt, bemanningen er redusert og støttefunksjoner avskaffet. 

-Det dreier seg om tusen ansatte i Oslo kommune

Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening reagerer kraftig på at totalt ni sykehjem skal konkurranseutsettes. - Vi vet at det betyr dårligere lønns- og arbeidsvilkår for tusen ansatte hvis de velger å bli med over til ny drifter. Budskapet om å konkurranseutsette tjenester og kvitte seg med egne medarbeidere står i sterk kontrast til byrådets målsetning om at Oslo kommune skal være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver, sier nestleder i Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening, Per Egil Johansen.

Under halvparten av Oslos sykehjem vil være kommunalt drevet når bystyrets vedtak er gjennomført.  Fagforbundet Sykehjemsetatens fagforening advarer mot byrådskameratene H, KrF og V med støtte fra FrP sin avvikling av offentlig sykehjemsdrift i Oslo! Det er i all sannhet det de driver med!

 

FAGFORBUNDET

Sykehjemsetatens fagforening