Første INSTA 800 kurs over to dager - Fagforbundet

Første INSTA 800 kurs over to dager

insta800
insta800

Seksjon samferdsel og teknisk har flere ganger arrangert Insta 800 - kurs. Insta 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Nok en gang var deltagerne fornøyde.

Forelesere:  Gøril B. Mehmeti og Eva Iren Slemmen fra Seksjon Samferdsel og tteknisk

Kursleder: Eva Iren Slemmen

Kurset startet dag 1 med full gjennomgang av hva NS INSTA  800 er. Gikk gjennom nytten av å bruke INSTA 800, som er et kvalitetssystem for å fastlegge og bedømme rengjøringskvalitet, og få et felles rengjøringsspråk.

Dag 2 ble lagt opp med en inngående bolk om kontroll av renhold. Både egenkontroll av renholder, renholdsleder og bestiller. I kurset er det lagt inn en god bolk om bruken av INSTA 800 opp mot konkurranseutsetting. Det var en engasjert gruppe fra sykehus, bydel og etater. Mange spørsmål og gode diskusjoner.  

Dette var første gang Insta 800 ble gjennomført over to dager, som tilbakemeldingene viser var dette vellykket. Kurset ble lagt opp med en teoretisk del dag en og den praktiske delen dag to, med en kort repetisjon av teorien. Sesksjonsleder Jan-Edvard Moinsrud forteller at seksjonen fikk tilbakemeldinger på at deltagerne var veldig fornøyd med at det var et kurs over 2 dager, med et opphold imellom. Han trekker også fram Eva Iren Slemmen og Gøril B. Mehmeti som har gjort en god jobb med å utvide kurset og lage ett nytt opplegg, en stor takk til dem for dette og for engasjementet.