Møte om Palestina tirsdag 26. juni kl 12:00 - Fagforbundet

Møte om Palestina tirsdag 26. juni kl 12:00

Jamal Juma er en av grunnleggerne av Stop the Wall og kommer til Oslo for å ha møter med fagbevegelsen, solidaritetsorganisasjoner og politiske partier.

Tid: Tirsdag 26. juni kl. 12.00. Vi starter med lunsj!

Sted: Fagforbundet Oslos kurssal i Apotekergata 8.

Innledning/foredrag med: Jamal Juma fra Stop the Wall i Palestina.

Jamal Juma er koordinator for den Stop the Wall.  Stop the Wall er kanskje den viktigste grasrotbevegelsen i Palestina som mobiliserer og organiserer den kollektive kampen mot muren og de ulovlige israelske bosettingene.  Stop the Wall har også engasjert seg sterkt i protestene mot israelsk bruk av administrativ forvaring som gjør at tusenvis av palestinere sitter i israelsk fangenskap uten lov og dom. Jamal ble selv for to år siden arrestert og satt flere måneder i administrativ forvaring. Stop the Wall sine kontorer har en rekke ganger blitt utsatt for det Israelske militærets undertrykkelse, senest i vår hvor militæret hadde en razzia hvor datautstyr og arkiver ble tatt.

På studieturen som Sosiale Institusjoners Fagforening med støtte fra Fagforbundet Oslo, skal ha til høsten er det også planlagt møter med Stop the Wall i Palestina.

Dette blir et veldig interessant møte. Spesielt de fagforeningene som vurderer å bli med på studieturen til høsten, anbefaler vi sterkt komme.

For at vi skal få bestilt lunsj, så må folk melde seg på innen mandag 26. juni. Det kan gjøres på: sif@sosiale.no eller ringe Stein Asthøy på tlf: 909 10 746 eller Stein Olav Ringen på tlf: 918 89 503