Uravstemning for tariffområde Oslo kommune - Fagforbundet

Uravstemning for tariffområde Oslo kommune

Tariffgjennomgang
Tariffområde Oslo kommune v/ Mari Sanden (Foto: Fagforbundet Oslo)

Her finner du uravstemmingsdokumentet for oppgjøret i Oslo kommune. Medlemmene leverer sin stemme til fagforeningskontoret innen kl. 15.00. 21.juni.

Uravstemmingsdokumentet er sendt ut til alle medlemmer og de skal få det i posten innen 18. juni. Du finner også utravstemmingsdokumentet i lenken til høyre.

Mange fagforeninger skal ha eller har avholdt medlemsmøter om resultatet i tariffoppgjøret, og fylket hadde en gjennomgang for ledelsen i de kommunale fagforeningene den 5. juni. Det var god stemning og godt frammøte, mange spørsmål, og salen virket fornøyd med svarene de fikk.

Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden trakk fram at vi har fått innfridd våre hovedkrtav helt eller delvis i dette oppgjøret. Økonomisk har vi fått et generelt kronetillegg opptil lønnsramme 30, noe som sikrer engod sosial profil. Det blir en god reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter, og lavere pott til lokale forhandlinger enn vi har hatt i mange tidligere oppgjør.

Hun la også vekt på at Fagforbundet Oslo har stått som en garantist for å bevare og styrke overenskomsten. Når vi tar ansvar for å beholde Dok 25, er det andre som ”slipper” å ta det ansvaret. Vi har slått tilbake angrep på viktige bestemmelser i Overenskomsten

- Det er noe helt annet enn bare å tenke på seg selv, sa hun og understreket at KAH står alene om å kreve sentrale lønnsoppgjør, vi står alene om å kreve kronebeløp,

Sist men ikke minst trakk hun fram de små seirene som betyr  mye for enkeltgrupper: 

  • Den økonomiske gulroten man får for å ta på seg ekstra helgearbeid, som vil bli et nytt verktøy i kampen for heltid.
  • Partenes kommendegjennomgang av hvordan økonomisk godtgjøring er for kompetanse i kommende tariffperiode
  • Mange gode særtillegg for enkeltgrupper

Hele resultatet kan dere lese i uravstemmingsdokumentet. 28.juni overleveres resultatet til mekleren. Har du spørsmål rundt uravstemmingen eller oppgjøret, kontakt lokal fagforening.

Dokumenter