Inspirerende seksjonsledersamling i SKA - Fagforbundet

Inspirerende seksjonsledersamling i SKA

Seksjonsledersamling SKA
Espen Petersen takker innleder May Britt Christensen for en inspirerende innledning (Foto: Fagforbundet Oslo)

Seksjon kontor og administrasjon hadde samling for seksjonslederne i SKA mandag 11. juni hvor de hadde invitert AOF v/May-Britt Christensen, tidligere lærling Tiril S. Bakke til å snakke om arbeidet med lærlinger.

AOF Opplæringskontor sørger for utdanning av lærlinger og er et samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i felleskap har påtatt seg et opplæringsansvar. De er en  del av Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) som er sammensatt av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv.

May-Britt fortalte entusiastisk  om hvilken rolle AOF har i forbindelse med rekruttering  av lærebedrifter og hvordan de jobber med å skaffe kontorlærlinger læreplass ute i bedriftene samt hva slags oppfølgning de har under lærling perioden. De utfordrer bedrifter til å ta inn lærlinger, og bistår med oppfølgingen av den enkelte lærling for de bedriftene som ønsker det.

 

Tiril delte gladelig hennes erfaringer med det å ha vært lærling. Det var en aktiv forsamling som fikk med seg masse informasjon til bruk i egen forening. 

 

I powerpoinpresentasjonen til høyre kan deu lære mer om AOF Opplæringskontoret sitt arbeid, og ønsker du å invitere AOF til din virksomhet eller vil ha mer informasjon er det bare å kontakte May Britt Christensen

 

 

 

Dokumenter