Forhandlinger om pleie- og omsorgsoverenskomsten i gang - Fagforbundet

Forhandlinger om pleie- og omsorgsoverenskomsten i gang

Krever likebehandling
Fagforbundet krever at ansatte i private sykehjem skal ha det samme som ansatte i KS-området. (Foto: Ill. Jan Lillehamre)

Fagforbundet leverte 14. juni krav til NHO Service for ansatte som omfattes av pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Hovedkrava er lønnsøkning i samsvar med KS, heving av ubekvemstilleggene, forbedring av sykelønnsbestemmelsen og pensjon på lik linje med sykepleierne.

Overenskomsten omfatter ansatte i private helseinstitusjoner der  Fagforbundet har i underkant av 800 medlemmer.

Kravdokument vedlagt.

Dokumenter