Dyrepleiere og klinikkasistenter har fått tariffavtale - Fagforbundet

Dyrepleiere og klinikkasistenter har fått tariffavtale

Det ble forhandlingsløsning i tariffoppgjøret mellom NHO Mat og Landsbruk og Fagforbundet for dyrepleiere og klinikkassistenter.

De viktigste elementene er: 

  • Det er nå inngått en regulær tariffavtale for dyrepleiere og klinikkassistenter, inkludert bl.a. AFP. Hovedavtalen mellom LO og NHO er en del av overenskomsten
  • Et generelt tillegg til alle på kr. 1,25 pr time
  • Minstelønnssatsene er hevet med kr. 3,50 pr time
  • Nye bestemmelser om lokale forhandlinger som skal sikre kriterier for lokale tillegg
  • Det legges til grunn at den samlede økonomiske rammen for oppgjøret er i tråd med arbeidslivet for øvrig. Innenfor denne rammen vil det være rom for lokale tillegg ut over det generelle tillegget og hevingen av minstelønnssatsene. 

Endelig forpliktende tariffavtale med dyrepleierne (fagbladet.no)