Godt resultat for ansatte innenfor Virke/ HUK-området - Fagforbundet

Godt resultat for ansatte innenfor Virke/ HUK-området

Seint i natt kom tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og hovedorganisasjonen Virke i mål. - Vi har fått et tilsvarende resultat som i KS og Staten. Dette er vi fornøyde med, spesielt med tanke på sosial dumping. Dette viser seriøsitet, sier forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad.

For alle avtalene:

  • Partene kom fram til et resultat som sikrer rettigheter for innleide vikarer.
  • Partssammensatt utvalgt skal jobbe for flere hele stillinger.

For avtaler som korresponderer med KS; barnehager, helse- og sosiale tjenester og utdanning gjelder dette: 

  • Et generelt tillegg til alle på minst 12 000 kroner eller 2,7 prosent
  • Minstelønnssatsene heves
  • Lørdags- og søndagstillegget heves til 50 kroner per time
  • En lokal pott på 1,2 prosent med føring på kompetanse og lokal lønnspolitikk


For høgskoler, museer og andre kulturinstitusjoner som korresponderer med staten – gjelder de samme avtaler som i staten; et generelt tillegg på 12 000 opp til lønnstrinn 55, fra lønnstrinn 56, 2,7 prosent.
En lokal pott på 1,1 prosent, med føringer på likelønn. Økt lørdags- og søndagstillegg.

I barnevernsinstitusjoner, familievern, frivillige organisasjoner med mer er resultatet  korresponderende med resultatet både stat og kommune.

Protokoll 

Tariffplakat - skriv ut og heng opp på oppslagstavla