Hvordan forholder jeg meg når andre fagforbund er i streik. - Fagforbundet

Hvordan forholder jeg meg når andre fagforbund er i streik.

Fagforbundet Oslo er i mekling, mens andre forbund går ut i streik, i en slik situasjon er det viktig at våre medlemmer opptrer korrekt.

Hvordan forholder jeg meg når medlemmer av andre forbund er tatt ut i streik?


Det viktige her er å ikke gjøre noe som kan oppfattes som streikebryteri eller som kan motarbeide en annen organisasjon sin streik. I slike tilfeller vil de lokale fagforeningene ha kontakt med de streikende slik at dette unngås. Er du i tvil så kontakt din lokale fagforening/tillitsvalgt.

Kontakt med arbeidsgiver

Når det gjelder arbeid i partssammensatte utvalg, møter, drøftinger/forhandlinger m.v. som Unio og YS skulle vært tilstede i, må Fagforbundet Oslos fagforeninger henstille overfor kommunen at dette utsettes inntil streiken er over.