Meklingen i Oslo kommune fortsetter (30.05. kl. 07.00) - Fagforbundet

Meklingen i Oslo kommune fortsetter (30.05. kl. 07.00)

Meklingen fortsetter onsdag 30. mai. De medlemmer som er tatt ut i første streikeuttak, møter på jobb, men må holde seg løpende orientert om utviklingen i meklingen gjennom våre informasjonskanaler.

Medlemmer som er tatt ut i streik, har blitt varslet om dette av egen fagforening.

I en mekling er det kun meklingsmannen som uttaler seg om oppgjøret.

Dersom partene ikke oppnår enighet, blir det bli streik i Oslo kommune fra et varslet tidspunkt etter et eventuelt brudd i meklingen. Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for 1853 medlemmer fordelt på alle bydeler, Sykehjemsetaten, Plan- og bygningsetaten, Kemnerkontoret, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Utdanningsetaten, Oslo Havn KF og Utviklings- og kompetanseetaten.

Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk. Det er videre tatt hensyn til å ikke ramme liv og helse i streikeuttaket. Uttaket omfatter hovedsaklig kontorfaglig personell og ansatte i Aktivitetsskolen. I Utviklings- og kompetanseetaten tar vi ut fakturasentralen og ved Kemnerkontoret tar vi ut alle bortsett fra de som utbetaler skatt tilgode.

Har du spørsmål i forhold til tariffoppgjøret sjekk våre tariffsider, kontakt din lokale fagforening eller lokale tillitsvalgte.

Vårt (PDF: 432 k)og Oslo kommune (DOCX: 63 k) sine siste kravdokumenter fra forhandlingsbruddet i april finner du i lenkene