Over 500 tjenestesteder blir berørt av Fagforbundet Oslos streikeuttak - Fagforbundet

Over 500 tjenestesteder blir berørt av Fagforbundet Oslos streikeuttak

Blir det brudd i meklingen i Oslo kommune har Fagforbundet Oslo varslet plassfratredelse for over 1800 medlemmer.Over 500 tjenestesteder blir berørt av vårt førsteuttak i en eentuell streik

Fagforbundet Oslos streike uttak omfatter alle bydeler og åtte kommunale etater, Vann-og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Sykehjemsetaten, Utdanningsetaten, Plan- og bygningsetaten, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo Kemnerkontor og Oslo Havn KF.

 

Oversikten over tjenestesteder finner du her (PDF: 248 k)

Dokumenter