Meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommunehar startet - Fagforbundet

Meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommunehar startet

Meklingen mellom Oslo kommune og Fagforbundet Oslo startet mandag 21. mai, og fortsetter tirsdag den 22. mai. Meklingen har frist onsdag 23. mai klokken 24.00.

I en mekling er det kun meklingsmannen som uttaler seg om oppgjøret. Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk samtidig som Fagforbundet Oslo har tatt ut grupper som representerer hovedkravene. De medlemmer som er tatt ut i første streikeuttak, har blitt varslet om dette av egen fagforening. 

Dersom partene ikke oppnår enighet vil det bli streik i Oslo kommune fra arbeidsdagens begynnelse torsdag 24. mai. Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved mekling meldt plassfratredelse for 1853 medlemmer fordelt på alle bydeler, Sykehjemsetaten, Plan- og bygningsetaten, Kemnerkontoret, Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Utdanningsetaten, Oslo Havn KF og Utviklings- og kompetanseetaten

Hovedhensikten med streikeuttaket er å ramme arbeidsgiver økonomisk. Det er videre tatt hensyn til å ikke ramme liv og helse i streikeuttaket. Uttaket omfatter hovedsaklig kontorfaglig personell og ansatte i Aktivitetsskolen. I Utviklings- og kompetanseetaten tar vi ut fakturasentralen og ved Kemnerkontoret tar vi ut alle bortsett fra de som utbetaler skatt tilgode.

Har du spørsmål i forhold til tariffoppgjøret sjekk våre tariffsider, kontakt din lokale fagforening eller lokale tillitsvalgte.