En seier for fagbevegelsen? (Dagbladet) - Fagforbundet

En seier for fagbevegelsen? (Dagbladet)

«Vikarbyrådirektivet har ikke ført til mindre vikarbruk, stikk i strid med det Hanne Bjurstrøm tidligere har påstått,» skriver Mari Eifring fra Manifest Analyse. Det viser tall fra Storbritannia.

– Stortinget er i ferd med å takke ja til vikarbyrådirektivet - som ikke er en seier for fagbevegelsen, men en seier for vikarbyråindustrien, skriver Eifring.

Tendensene fra EU-land som har innført direktivet viser at påstanden tilslører hvordan direktivet faktisk fungerer. Storbritannia har allerede hatt direktivet i et halvt år, og det er derfor interessant å se hvordan utviklingen har gått i løpet av den tiden. I et nytt notat ser Manifest Analyse på utviklingen i vikarbyråbransjen i Storbritannia.

Les saken hos Manifest Analyse og last ned det nye notatet om vikarbyrådirektivet