LOfavør - barne- og ungdomsforsikring - Fagforbundet

LOfavør - barne- og ungdomsforsikring

Forsikringen er kåret til Norges beste av forsikringsselskapet NEMI Nordvest januar 2012.

LOfavør Barne- og ungdomsforsikring inneholder blant annet:

- engangsutbetaling ved sykdom og ulykke

- erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke

- støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler

- Tilgang til Veiledningstelefon - Her får du svar på spørsmål om økonomiske rettigheter ved ditt barns sykdom eller ulykke.

I tillegg kan barneforsikringen utvides med uførepensjon.

Les mer hos LOfavør