Gratulerer med sykepleiernes dag! - Fagforbundet

Gratulerer med sykepleiernes dag!

Fagforbundet Oslo gratulerer alle sykepleiere i inn- og utland med den internasjonale sykepleierdagen 12. mai. Vi er stolte av den jobben dere gjør! Sykepleiere er en viktig yrkesgruppe, som sammen med mange av forbundets øvrige yrkesgrupper, bidrar til at Norge har et av verdens beste helsevesen.

Det er kanskje ikke godt kjent at sykepleierne har en lang historie i Fagforbundet. For nøyaktig 80 år siden meldte de første sykepleierne seg inn i Norsk Kommuneforbund (NKF). En viktig årsak var forbundets arbeid med overenskomster for sykehusene. I 2003 slo NKF seg sammen med Norsk Helse og Sosialforbund (NHS) og dannet Fagforbundet.

Fagforbundet er ikke et profesjonsforbund, men et forbund for profesjoner. Samarbeid mellom yrkesgrupper er minst like viktig som arbeid for hver enkelt yrkesgruppe. Medlemstallet for sykepleierne i Fagforbundet har økt med mer enn 180 prosent de siste fem årene – og flere av dem sitter på ulike verv i forbundet.

Fagforbundets Oslo sykepleiere gleder seg spesielt over forbundets arbeid for rettferdig lønn og tilsetting, bistand ved behov og nære og dyktige tillitsvalgte. Dessuten er det mange som merker seg at alle yrkesgrupper står sammen i viktige saker og at Fagforbundet er en tydelig aktør med stor innflytelse.

Stadig flere sykepleiere oppdager at Fagforbundet er et riktig forbund for nettopp dem – og sykepleierne er viktige for Fagforbundet. Vi er stolte av dere! Gratulerer med dagen!

Sykepleierne i Fagforbundet Oslo

Iren M. Luther