Godt oppgjør for Den Norske Opera & Ballett - Fagforbundet

Godt oppgjør for Den Norske Opera & Ballett

- Dette er et meget godt oppgjør som treffer medlemsmassen bra, sier forhandlingsleder, og leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, Mette Henriksen Aas.

– Vi har fått et godt generelt tillegg, og medlemmene får god uttelling for kompetanse. Alle ansatte med minst 20 års ansiennitet får ett lønnstrinn mer, sier forhandlingsleder og leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, Mette Henriksen Aas. Halvparten av Fagforbundets medlemmer i området har over 20 års ansiennitet.

Reguleringene nedenfor inkluderer det generelle tillegget på kr. 2.438,- per år som er avtalt i A-delsprotokollen. Den totale ramma er derfor kroner 15 000 per årsverk.

 • Alle trinn på A-regulativet økes med 12.700 kroner per 1. april 2012
 • Alle ansatte med  minst 20 års ansiennitet eller mer får i tillegg ett lønnstrinn.

Protokolltilførsler:

 • Pensjon
  Tilleggstekst til overenskomstens § 2.4.21:
  Ved fjernsyns- eller filmopptak av forestillinger hvor ansatte fra utbetales til den enkelte en engangssum på teknisk personale medvirker som statister på 1.500 kroner.
 • Særavtalen arbeidstid
  Merknad til overnskomstens § 2.2.2:
  For inntil 6 søndager pr. person per sesong kan oppstart settes til klokka 0900.
  Timene mellom klokka 0900 og klokka 1 100 kompenseres med et tillegg på 100 %. Evaluering av denne ordningen skal gjennomføres i løpet av perioden og senest innen 1 .2.2014.

Last ned tariffprotokoll her

Last ned tariffplakat her

Kontakt
Bjørn Moe, fellestillitsvalgt for de teatertekniske fagforeningene (FTTF) i Fagforbundet
Telefon: 930 35 317

Mette Henriksen Aas, leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet
Telefon: 905 73 477