Oslo kommune er gullgruve for konsulentselskaper - Fagforbundet

Oslo kommune er gullgruve for konsulentselskaper

Ruter kjøper konsulenttjenester for 177 millioner tilsvarende en fjerdedel av selskapets lønnsbudsjett. Klassekampen forteller at Oslo Sporveiers arbeiderforening er svært kritisk til at Ruter ikke bruker intern kompetanse. Samtidig På fire år har Utdanningsetaten i Oslo firedoblet sitt konsulentbudsjett.

Siden 2008 har Ruter, det offentlige eide selskapet som driver kollektivtrafikken iOslo, brukt 177 millioner kroner på å leie inn konsulenttjenester. Det viser en redegjørelsefra Ruter til Oslo bystyre. – De bruker konsulenter fordi de ikke har den kompetansen de trenger i Ruter, men den kompetansen finnes hos oss i Kollektivtransportproduksjon (KTP), sier en oppgitt leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening,Rune Aasen, til Klassekampen. 

Etter at Ruter ble opprettet i 2008, står KTP for driften av kollektivtilbudet, mens Ruter planlegger og bestiller. Klassekampen skriver at den posten det brukes mest konsulentmillioner på er utredninger.Aasen frykter at det omfattende utredningsarbeidet går på bekostning av kollektivtrafikktilbudet. – Vi mener det er kritikkverdig at Ruter bruker så mye penger og tid på utredninger.

Det var SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Marianne Borgen, som ba Ruter om å sammenfatteselskapets konsulentbruk. Hun ble overrasket da hun fikk tallene. – Jeg synes det er en veldig,veldig høy sum, og det bekymrer meg, sier hun. – Det som bekymrer meg er at et offentlig eid selskap skal organiseres på en måte som gjør at det hele tiden vil være avhengig av eksterne konsulenter i stedet for å bygge opp egen kompetanse.  Hun er bekymret for den økende konsulentbruken i kommunen.

Konsulentboom i Utdanningsetaten

På fire år har Utdanningsetaten i Oslo firedoblet sitt konsulentbudsjett. Oslo kommune er gullgruve for konsulentselskaper. Stadig mer av budsjettene til Utdanningsetaten i Oslo går til å leie inn eksterne konsulenter

I fjor brukte Utdanningsetaten 16,2 millioner kroner på konsulenttjenester. Det er fire ganger så mye som i 2007, da etaten brukte 4,1 millioner.

Lørdag skrev Klassekampen at konsulentselskapet Ernst & Young nå skal inn i klasserommene i utsatte områder i Oslo for å finne ut hvordan elevene skal bedre sine skoleresultater. Utdanningsetaten skal betale selskapet mellom 2,6 og 3,2 millioner for arbeidet, som vil pågå over tolv uker. Skolenes Landsforbund karakteriserer dette som bortkastede penger og etterlyser heller flere lærerstillinger og videreutdanning av personalet.

Les mer om hva  konsulentselskapene har blitt brukt til i skolen i Klassekampen