Fornøyd med teater- og orkesteroppgjøret - Fagforbundet

Fornøyd med teater- og orkesteroppgjøret

Fagforbundet og Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) har kommet til enighet om teateroverenskomsten, område 1 i Spekter.

– På vegne av våre medlemmer i Fagforbundet er jeg fornøyd med årets oppgjør, både med det økonomiske generelt, og spesielt med at alle ansatte med minst 20 års ansiennitet får ett lønnstrinn mer, sier forhandlingsleder og leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, Mette Henriksen Aas.

  • Alle trinn i A-regulativet økes med 12 700 kroner, hvor det generelle tillegget på 2 438 kroner per år er inkludert. Den totale ramma er kroner 15 000 per årsverk.
  • Tilleggene gis med virkning 1. april 2012.
  • Alle ansatte med  minst 20 års ansiennitet eller mer får i tillegg ett lønnstrinn.
  • Det er nå avtalt en ytelse for gjestespill som tilsvarer ulempetillegget på turne.
  • Partene er enige om å samarbeide om en gjennomgang av dagens pensjonsordning, inkludert vurdering av alternative ordninger. Både virksomhetenes økonomi/kostnadssiden og ytelsen til den enkelte arbeidstaker skal være en del av gjennomgangen.

Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) oppnådde ikke enighet med Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Norsk Tjenestemannslag i forrige forhandlingsrunde. Dagens resultat ble til etter forhandlingsbistand fra Spekter og LO-Stat.

Tariffplakat

Kontakt
Bjørn Moe, fellestillitsvalgt for de teatertekniske fagforeningene (FTTF) i Fagforbundet
Telefon: 930 35 317

Mette Henriksen Aas, leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet
Telefon: 905 73 477