Mekling i tariffområdet Oslo kommune - Fagforbundet

Mekling i tariffområdet Oslo kommune

Det ble brudd mellom partene 30. april. Oppgjøret er nå til mekling hos Riksmeklingsmannen. Partene har avtalt første møte mandag 21. mai. Det er kun Meklingsmannen som kan uttale seg om innholdet i meklingen. Frist for mekling er onsdag 23. mai kl 24.00

De viktigste kravene til KAH som Fagforbundet Oslo er en del av, er:

 • Et generelt kronetillegg til alle ansatte.
 • Reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter.
 • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
 • Styrket rett til heltid
 • Tiltak mot sosial dumping
 • KAHs krav skal bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn
 • Betydelig heving av tillegg for særskilt/ubekvem arbeidstid.
 • KAH krever en bestemmelse som sikrer midlertidig ansatte fast stilling.
 • Deltidsansatte som over noe tid har hatt merarbeid, skal være sikret utvidelse av sin stilling tilsvarende faktisk antall timer arbeidet.
 • Lik adgang til og økonomisk godtgjøring for tilleggs-, etter-, videre- og spesialistutdanning som er relevant for stillingen.
 • Ledere sikres høyere lønn enn dem de er satt til å lede.
 • Kompensasjon for real- og formalkompetanse.
 • Pensjonsordningen skal tariffestes.

 

Mer informasjon og alle våre krav finnes på http://oslo.fagforbundet.no/tariff. Du vil også kunne følge meklingen på Tekst Tv: TV 2 Tekst-TV side 760 og Grønn linje: 800 33 410, tastevalg  3 for Oslo kommune.