Høyrepolitikk gir ikke velferd for alle - Fagforbundet

Høyrepolitikk gir ikke velferd for alle

Helsefagarbeider
Illustrasjonsfoto (Foto: Jan Lillehamre)

- Solbergs privatiseringsmantra bør begymre alle som setter kvalitet og velferd til alle høyere enn marked og valgfrihet for de få, skriver Jan Davidsen i et svar på Erna Solbergs innlegg i Dagens Næringsliv, "Velferd som virker".

Den 25. april skriver leder i Høyre, Erna Solberg, at det offentlige i større grad bør overlate velferdstjenestene til  private tilbydere. Hun opphøyer kampen for valgfrihet til viktigst og sammenlikner med 80-tallets forbrukerframmarsj. Dette bør bekymre alle som setter kvalitet og velferd til alle høyere enn marked og valgfrihet for de få.

Problemet med Solbergs artikkel er at konklusjonene ikke har støtte i fakta. Hun presenterer  løsrevne eksempler samt noen faste høyreslagord. I Fagforbundet har vi over tid arbeidet systematisk med disse spørsmålene og konklusjonen er klar: Privatisering gir verken bedre kvalitet eller billigere tjenester.

Privatisering koster

Som eksemplene til Solberg illustrerer, har velferdstjenester allerede blitt privatisert i Norge. Fra Høyre og resten av høyresiden blir vi stadig fortalt hvor positivt dette skal være for tilbudet, men noe empirisk belegg for påstandene har de aldri kommet med. I fjor ble imidlertid grundige rapporter om privatiseringens konsekvenser lagt fram både i Sverige og Danmark.

I Sverige vakte en rapport fra den næringslivsvennlige institusjonen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) stor oppstandelse da den kunne påvise at de siste 20 årenes privatiseringsjag i Sverige ikke hadde gitt de lovede effektene, verken på kvalitet eller økonomi. I rapporten har noen av Sveriges fremste forskere gjennomgått all tilgjengelig dokumentasjon på privatiseringens konsekvenser. De positive resultatene høyresiden hadde lovet, kunne ikke påvises.

Det samme kom man til i Danmark, der Anvendt kommunal forskning (AKF) gikk gjennom dansk og internasjonal forskning på samme tema. Den marginale økonomiske besparelsen som kunne anes, forsvant når man kontrollerte for fallet i kvalitet. Dessuten har ingen av undersøkelsene tatt høyde for de betydelige transaksjonskostnadene som er knyttet til privatiseringsprosessene. Tall fra EU viser at disse kan bli på så mye som opptil 29 prosent av kontraktsverdien.

Forskningen kan imidlertid påvise to forhold: For det første at selskapene i sektoren jevnt over har større profitt enn ellers i næringslivet, og for det andre at betingelsene for de ansatte blir dårligere ved privatisering. Med andre ord er de ansatte med på å betale for at store konsern skal hente penger ut av omsorgssektoren. Den svenske Carema-skandalen viser hvordan noen av disse konsernene kanaliserer profitten ut til skatteparadiser.

Frihet for de få

Et sentralt poeng i Solbergs innlegg er valgfrihet. I Fagforbundet tror vi ikke på at innbyggerne er særlig opptatt av å få velge logoen på omsorgsarbeidernes uniformer. Bredde og valgfrihet i tilbudet, derimot, er det ingenting i veien for å sikre innenfor offentlig drift. Offentlig drift av offentlige oppgaver gir også mulighet til å koordinere forskjellige aktørers bidrag til den enkeltes omsorg. Og vi er overbevist om at mange bestemødre gjerne vil slippe stadig å komme på anbud, med all den usikkerheten det medfører.

Det er også slik at mange som trenger omsorg er dårlig rustet til å shoppe i omsorgsmarkedet Solberg vil skape. Erfaringer fra Sverige viser at om lag fire prosent av brukerne benytter seg av muligheten de får til å bytte tilbyder. I Fagforbundet bryr vi oss ikke bare om disse fire prosentene, men også om de resterende 96 prosentene.

De ideelle skvises

Det finnes dokumentasjon på at de ansatte er taperne i en privatiseringsprosess. For  Fagforbundet er det uforståelig at politikere kan være komfortable med ordninger der hardtarbeidende helsepersonell kan tape over én million kroner i pensjon som en konsekvens av privatisering.

Solberg gir inntrykk av å være opptatt av situasjonen til de ideelle organisasjonene i omsorgssektoren. Det er vi også. Aktører som Kirkens bymisjon utgjør et verdifullt supplement til den offentlige omsorgen. Kirkens bymisjon har et verdigrunnlag vi vet at en del brukere setter pris på. Det samme verdigrunnlaget gjør at Kirkens bymisjon nekter å bruke svekkelse av de ansattes betingelser som et konkurranseelement. Derfor skvises slike aktører ut av sektoren, noe som burde være et tankekors for Solberg.

Fagforbundet mener det er på tide å anerkjenne at kvaliteten på omsorgen til brukerne først og fremst utvikles i møte helsepersonell. Vi ønsker oss politikere som tar beslutninger på solid, faktabasert grunn, som ikke vil kutte i pensjoner for å gi profitt til store firmaer og som verdsetter og legger til rette for videreutvikling av kompetansen til de ansatte.

Kronikken stod på trykk i Dagens Næringsliv onsdag 2. mai 2012.