Brudd i tarifforhandlingene i Oslo kommune - Fagforbundet

Brudd i tarifforhandlingene i Oslo kommune

Mari Sanden
(Foto: Fagforbundet Oslo)

Mandag 30. april brøt KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning) som Fagforbundet Oslo er en del av, tarifforhandlingene med Oslo kommune. -Det er for stor avstand mellom Oslo kommune og oss på mange områder, og økonomien er uavklart, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden.

Det er avgjørende for Fagforbundet Oslo at oppgjøret har en sosial profil, rettferdig fordeling og likelønnsprofil.

Rett til heltid
Faste hele stillinger er en nøkkel for god kvalitet på tjenesten, og for å løse denne utfordringen spesielt i pleie- og omsorgssektoren foreslår Fagforbundet Oslo at ansatte som arbeider mer enn hver tredje helg etter tjenesteplan får utløst ett ekstra tillegg. Dette vil bidra til å få løst noe av problematikken knyttet til retten til heltid i yrker som går i turnus.

 

Sosial Dumping
KAH krever at ansatte i bemanningsbyrå skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i Oslo kommune. 

Blant kravene KAH har levert er:

 • Et generelt kronetillegg til alle ansatte.
 • Reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter.
 • Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger.
 • KAHs krav skal bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn
 • Betydelig heving av tillegg for særskilt/ubekvem arbeidstid.
 • KAH krever en bestemmelse som sikrer midlertidig ansatte fast stilling.
 • Deltidsansatte som over noe tid har hatt merarbeid, skal være sikret utvidelse av sin stilling tilsvarende faktisk antall timer arbeidet.
 • Lik adgang til og økonomisk godtgjøring for tilleggs-, etter-, videre- og spesialistutdanning som er relevant for stillingen.
 • Ledere sikres høyere lønn enn dem de er satt til å lede.
 • Kompensasjon for real- og formalkompetanse.
 • Pensjonsordningen skal tariffestes.

 

Forhandlingene startet 13. april. Oppgjøret går nå til mekling. Forventet mekling er i uke 21.

Tariffplakat til nedlasting ligger i vedlegget til høyre. Der ligger også Oslo kommunes krav/tilbud nr 4.

 

Fagforbundet Oslo har følgende informasjonskanaler for tariffoppgjøret i Oslo kommune:

 

Tekst Tv: TV 2 Tekst-TV side 760.

Hjemmesider:: http://oslo.fagforbundet.no/tariff

Grønn linje: 800 33 410, tastevalg  3 for Oslo kommune

Dokumenter