Fagforbundet og Sporveien i Oslo enige i lønnsoppgjøret! - Fagforbundet

Fagforbundet og Sporveien i Oslo enige i lønnsoppgjøret!

Forhandlingene mellom Fellesutvalget i Fagforbundet og Sporveien er nå avsluttet.

Samarbeidet mellom partene har vært konstruktivt. Den mest omfattende saken var forslaget om å fjerne betjeningsbussordningen.


Anbefalt resultat:
Generelt tillegg er kr 10.500,- på nettolønnstabellen.
Fagarbeidere løftes med 2 lønnstrinn.
Trikkeførere og t-baneførere får 2 lønnstrinn for planeffektivisering.
Seksjonsledere løftes med 1 lønnstrinn.
Montasjeledere løftes 1 lønnstrinn.
Helgetillegget økes på dagtid 0600-1700 med 10,- pr. time.

Fagforbundet krever videreføring av betjeningsbussordningen og at det utredes av et partsammensatt utvalg bestående av Fagforbundet, YTF og Sporveien.

Stedfortredertjeneste godtgjøres etter 1 uke i høyere lønnstrinn uten unntak.

En del av forhandlingene har gått med til å forsvare opparbeidede rettigheter.