KAH leverte sitt fjerde krav til Oslo kommune - Fagforbundet

KAH leverte sitt fjerde krav til Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte våre fjerde krav i tariffoppgjøret 2012 til Oslo kommune, mandag 30. april kl 11.30.

KAH mener at rettferdig fordeling og sosial utvikling er et hovedmål med tariffoppgjøret. Derfor fremmer KAH krav som innebærer at alle arbeidstakere minst opprettholder kjøpekraften, og en reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter. KAH krever et generelt kronetillegg gitt på lønnstabellen, og ønsker ikke lokale forhandlinger, men ett sentralt tillegg.

KAH fremmet en rekke krav i forhold til endring av fellesbestemmelsene på bla innleie av arbeidskraft, sosial dumping, likelønn og retten til hele stillinger og fast ansettelse.

KAH avviser Oslo kommunes krav/tilbud nr 3, med unntak av det som er rene tekniske endringer i fellesbestemmelsene.

Oslo kommune vil komme med sitt fjerde krav/tilbud kl 15.00 i dag. KAHs fjerde krav ligger vedlagt.

Alle krav og mer informasjon kan leses på Fagforbundet Oslos nettsider: http://oslo.fagforbundet.no/tariff. Du kan også ringe Grønn linje tlf 80033410, eller se TV2 tekst tv side 760.

KAH forhandler på vegne av omlag 20.000 arbeidstakere i Oslo kommune. Frist for forhandlingene er klokka 24.00 natt til 1. mai.

Dokumenter