KAH har mottatt Oslo kommunes krav/tilbud nr 3. - Fagforbundet

KAH har mottatt Oslo kommunes krav/tilbud nr 3.

Forhandlingene i Oslo fortsetter mandag. I krav 3 avviser Oslo kommune KAHs krav, og fremmer en rekke krav som svekker dagens avtaleverk.

KAHs viktigste krav er at alle arbeidstakere minst opprettholder kjøpekraften, en reallønnsøkning for lavere og midlere inntekter, et generelt kronetillegg gitt på lønnstabellen, og ett sentralt tillegg, ikke lokale forhandlinger.

I tillegg krever vi en rekke endringer i fellesbestemmelsene knyttet til blant annet innskjerping rundt innleie av vikarbyråer og retten til heltid, og at Grunnbemanningsavtalen for barnehagene redigeres inn i overenskomsten for Oslo kommune.

Videre framdrift

Det er avtalt at KAH leverer sitt fjerde krav Dok 4 kl 11.30 mandag 30, april og at Oslo kommune leverer sitt fjerde krav/tilbud kl 15.00. Frist for forhandlingene er satt til kl 24.00 natt til 1. mai.

Alle krav og mer informasjon kan leses på http://oslo.fagforbundet.no/tariff. Du kan også følge oppgjøret på Grønn linje tlf 800 33 410 eller TV 2 tekst tv side 760

 

Hele kommunens krav/tilbud nr 3 finner du i lenken til høyre.

 

Dokumenter