Opprop om vikarbyrådirektibvet - Fagforbundet

Opprop om vikarbyrådirektibvet

Fagforbundet Oslo har tilsluttet seg et støtteopprop for viktige krav relatert til EUs vikarbyrådirektiv.

EUs vikarbyrådirektiv har skapt mye debatt i fagbevegelsen og innad i Arbeiderpartiet. En rekke lokallag i AP har fattet vedtak om veto mot direktivet. Store byer har fattet VETO-krav som Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Fredrikstad, Haugesund, Sarpsborg for å nevne noen. Fylkeslag som Østfold, Vestfold, Møre&Romsdal og Nord-Trøndelag har fattet vedtak for VETO mot EUs vikarbyrådirektiv til tross for at AP i regjering, mot SV og SPs statsråder, har sagt JA til direktivet. Statsminister Stoltenberg må nå hente sin støtte fra Høyre og FrP i Stortinget. Saken kommer sannsynligvis opp i Stortinget 7 juni. NHO, VIRKE og de alle de stor vikarbyråene ønsker direktivet velkommen.


Kravet nå er at Regjeringa må avklare direkte med EU om Norge kan opprettholde Arbeidsmiljøloven om innleie. Ikke minst om §14.12 som i pkt. 1 krever fast ansettelse i bemanningsforetaket og pkt. 2 som krever skriftelig avtale med tillitsvalgte før innleie fra bemanningsforetak/leiefirmaer. Det er et viktig krav at også leiearbeiderne har lønn mellom oppdrag.

Regjeringa har kommet med en tiltakspakke. Se www.regjeringen.no under Arbeidsdepartementet. Der ligger lovforslag om videre tiltak mot sosial dumping i sammenheng med EUs vikarbyrådirektiv.
Likebehandlingsprinsippet, innsynsrett og solidaransvar støttes. Det samme gjelder kollektivt søksmålsrett ved ulovlig midlertidig ansettelse og innleie. Det betyr at fagforeningene kan kjøre saker på vegne av medlemmer som er ulovlig midlertidig ansatt eller innleid. Dette må komme på plass.
Regjeringa gir et meget begrenset tilsynsmulighet ved innleie. Arbeidstilsynet skal kun få lov til å sjekke om det er avholdt drøftinger mellom ledelse og tillitsvalgte minst en gang pr.år. Dette holder ikke. Det er som at Politiet ikke skal få lov til å ta promillekontroll eller ha radarkontroll. Eller at mattilsynet skal få lov til å sjekke bakterieinnhold på kjøkkener eller matvaredisker.
Arbeidstilsynet må få tilsynsmulighet for hele §14.12! Det betyr:

  • Arbeidstilsynet må få tilsynsmyndighet om at §14.12 pkt 1 som krever fast ansettelse i bemanningsbyrået dvs at §14.9 skal gjelde.
  • Arbeidstilsynet må få tilsynsmulighet om at §14.12 pkt. 2 følges. De skal kunne sjekke og pålegge at det finnes en skriftelig avtale mellom bedrift og tillitsvalgte om innleie fra bemanningsforetak/vikarbyrå.
  • I tillegg følge lovens pålegg om at det kun skal kunne forefinnes innleie fra tariffbunden bedrift der tillitsvalgte og ledelse er enige i protokoll.

Dette er lovens intensjoner fra 2000 den gang vikarbyråer/leiefirmaer fikk lov til å leie ut arbeidskraft til alle bransjer. Det var mange advarsler mot denne liberaliseringen (“Blålid-loven”) fra store deler av fagbevegelsen. Den eksplosive innleieboomen i flere bransjer skyldes endringen i loven i 2000.

 

Dokumenter