Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold. - Fagforbundet

Innføring i INSTA 800, et verktøy for kvalitet på renhold.

Seksjon Samferdsel og teknisk inviterer til et 2. dagers kurs hvor det må møtes begge dagene for å få utdelt kursbevis.

Målgruppe: Renholdere, renholdsledere, tillitsvalgte
Tid: Fredag 25. mai 2012, Kl. 0900 - 1500 og fredag 8. juni 2012, Kl. 0900 - 1500

Innhold:            Gi en kunnskap om

-      NS INSTA 800 nordisk standard rengjøringskvalitet

-      NS INSTA 800 er et verktøy for kvalitet

-      Hvordan utføre et godt renhold

-      Viktig verktøy i anbudsprosesser                                                                       

Foreleser:      Eva Iren Slemmen og Gørild B. Mehmeti fra styret i Seksjon samferdsel og teknisk

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo. Påmelding til egen fagforening som sender videre til Fagforbundet Oslo innen onsdag 9. mai kl. 1500

Deltakere på kurset vil få tilsendt permisjonsøknad som leveres arbeidsgiver. Hvis det er stor søknad til kurset, vil de som ikke kommer med på kurset også bli tilskrevet.

 

Fagforbundet  Oslo,