Folkeskikk og uskikk på jobben - Fagforbundet

Folkeskikk og uskikk på jobben

Seksjon helse og sosial har gleden av å invitere til en spennende temadag for alle medlemmer Fagforbundet Oslo.

Hvordan behandler vi våre kollegaer og ledere? Et kurs basert på Jan Atle Andersen sine teorier og ideer Kursets formål / målsetting Å gi konkrete og anvendbare kjøreregler for å skape muligheter for at nag, sinne, fortvilelse, frustrasjon, angst og bitterhet kan vike plassen for konstruktive tilnærmingene kolleger i mellom, ledere i mellom – eller mellom leder og medarbeidere

Foreleser: Rune Ramsli Kompetanserådgiver i Fagakademiet.
Dato: Tirsdag 22. mai 2012 kl. 09.00 – 15.30

Påmelding til lokal fagforening innen 4. mai 2012