Lønnsoppgjøret i tariffområdet Oslo kommune fortsetter! - Fagforbundet

Lønnsoppgjøret i tariffområdet Oslo kommune fortsetter!

Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av har overlevert våre tredje krav til Oslo kommune torsdag 26. april.

KAH har avvist Oslo kommunes krav/tilbud nr 2.

KAHs viktigste krav er at alle arbeidstakere minst opprettholder kjøpekraften, en reallønnsøkning for lavere og midlere inntekter, et generelt kronetillegg gitt på lønnstabellen, og ett sentralt tillegg, ikke lokale forhandlinger.

I tillegg krever vi en rekke endringer i fellesbestemmelsene knyttet til blant annet innskjerping rundt innleie av vikarbyråer og retten til heltid, og at Grunnbemanningsavtalen for barnehagene redigeres inn i overenskomsten for Oslo kommune.

Alle krav og mer informasjon kan leses på Fagforbundet Oslos nettsider: http://oslo.fagforbundet.no/tariff. Du kan også ringe Grønn linje tlf 80033410, eller se TV2 tekst tv side 760.

KAH forhandler på vegne av omlag 20.000 arbeidstakere i Oslo kommune. Frist for forhandlingene er klokka 24.00 natt til 1. mai.

Det er avtalt at Oslo kommune svarer fredag klokken 13.00.

Dokumenter