Framdrift i tariffoppgjøret i Oslo kommune - Fagforbundet

Framdrift i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Neste møte med Oslo kommune er avtalt torsdag 19. april kl 15.00 hvor arbeidstagerorganisasjonene vil framlegge sine andre kravdokumenter. Oslo kommune vil komme med sitt andre krav/tilbud 24.april kl 09.30