Lønnsoppgjør for å sikre kjøpekraft, pensjon og likelønn (Pressemelding Fagforbundet Oslo) - Fagforbundet

Lønnsoppgjør for å sikre kjøpekraft, pensjon og likelønn (Pressemelding Fagforbundet Oslo)

Forhandlingssammenslutningen KAH, som Fagforbundet Oslo er en del av, har overlevert første krav i tariffoppgjøret 2012 til Oslo kommune klokka 12.00 i dag.

KAH mener at rettferdig fordeling og sosial utvikling er et hovedmål med tariffoppgjøret. Derfor fremmer KAH krav som innebærer at alle arbeidstakere minst opprettholder kjøpekraften, og en reallønnsøkning for dem med lavere og midlere inntekter. KAH krever et generelt kronetillegg gitt på lønnstabellen, og ønsker ikke lokale forhandlinger, men ett sentralt tillegg.

- Lavlønnsproblemet er i stor grad et likelønnsspørsmål, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, og et løft for dem løser derfor noe i forhold til  likelønn. Samtidig er det klart at mange kvinnedominerte yrker gir lav uttelling for god kompetanse/høy utdanning. Lønnsforskjellene mellom grupper med høyere utdanning i henholdsvis privat og offentlig sektor bør reduseres.

KAH mener det er nødvendig med en bred tilnærming til likelønnsutfordringene. I tillegg til økonomiske krav, er hele stillinger og fast ansettelse, uttelling for kompetanse og heving av tilleggene for særskilt arbeidstid viktige krav.  KAH krever en betydelig skjerping av bestemmelsene i overenskomsten. Dette er også viktig for å angripe problemene knyttet til vikarbruk og sosial dumping.

Pensjonskrav
KAH krever også at pensjonsvilkårene må inngå som en del av fellesbestemmelsenes Kap. 7. -Tjenestepensjon er en sentral del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Det er av stor betydning for våre medlemmer at pensjonsrettighetene sikres uavhengig av hvordan Oslo kommune organiserer sin virksomhet, sier Mari Sanden 

KAHs  første krav dok 1-2012

Fagforbundet Oslo har følgende informasjonskanaler for tariffoppgjøret i Oslo kommune:

Tekst Tv

Vi har egen side på TV 2 Tekst-TV side 760. 

Hjemmesider

Våre nettsider: http://oslo.fagforbundet.no/tariff

Grønn linje

Det er en gratis telefontjeneste for fasttelefon som alle kan bruke. Telefonnummeret er 800 33 410, tastevalg 1 for KS, tastevalg 2 for Spekter, tastevalg  3 for Oslo kommune og tastevalg 4 for andre tariffområder.

NB! Det kan koste penger å ringe Grønn linje fra mobiltelefon.