Bekymret for boligmangel - Fagforbundet

Bekymret for boligmangel

Sentralbanksjef Øystein Olsen
Sentralbanksjef Øystein Olsen snakker for samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet (Foto: Kari-Sofie Jenssen / Fagforbundet)

Sentralbanksjef Øystein Olsen gikk igjennom den økonomiske situasjonen og framtidsutsiktene under sitt besøk hos Fagforbundet.

Fagforbundets leder Jan Davidsen understreket at en debatt om økonomi og økonomisk utvikling er viktig for Fagforbundet. - Det er viktig i forkant av lønnsoppgjør; men vi ser også at for eksempel debatten om  økonomistyring i sykehus og i offentlig sektor blir viktigere og viktigere for Fagforbundet, sa Jan Davidsen før han ønsket sentralbanksjefen velkommen.

Øystein Olsen bekreftet bildet av at vi står i en særstilling i forhold til mange andre europeiske land. Selv om det ikke ser så ille ut for Norge er det et blekt bilde han tegner for resten av Europa, og som Norge må regne med å bli påvirket av. Han nevnte blant annet at sentralbanken forventet

  • en vekst i fastlandsøkonomien på 3 prosent (omtrent det samme som i fjor) i motsetning til en nedgang på 2 prosent i Europa
  • ledigheten til neste år på rundt 2,5 prosent mot 23 - 24 prosent ledighet i Spania. Samme sted er ungdomsledigheten opp mot 50 prosent.
  • en lønnsvekst på mellom 3 og 4 prosent. I mange andre land har det vært lønnsnedgang.

Boligboblen
Sentralbanksjefen var bekymret for boligmangelen og pekte på at det mangler 20 000 boliger i forhold til befolkningstilveksten i Norge. Det gir stort press i boligmarkedet og gjør det vanskelig for lavtlønte, unge og deltidsarbeidende å komme inn i boligmarkedet. Med andre ord er det ingen overhengende fare for en boligboble akkurat nå.

Han mente også at arbeidsinnvandring kanskje kunne øke presset i boligmarkedet, men samtidig demper presset i arbeidsmarkedet.