Årsmøte i Fagforbundet Oslo - Fagforbundet

Årsmøte i Fagforbundet Oslo

Leder Mari Sanden er strålende fornøyd med Kari Svendsen
Årsmøtet 2012 (Foto: Fagforbundet Oslo)

Torsdag 29. mars var rundt 150 tillitsvalgte samla i Oslo for Fagforbundet Oslos årsmøte. En av Oslos fremste visesangere gjennom mange år, Kari Svendsen åpnet møtet og slo an stemninga.

Årsmøtesalen 2012 Årsmøte 2012 Årsmøte 2012
Årsmøtesalen 2012 Årsmøte 2012 Årsmøte 2012
Årsmøtet 2012 Årsmøtet 2012 Årsmøtet 2012
Årsmøtet 2012 Årsmøtet 2012 Årsmøtet 2012
Fylkesleder Mari Sanden konstaterte under åpninga at det er spesielt å være samla så mange, selv om vi ofte møtes, spesielt fordi årsmøtet er stedet fylkesstyret skal står til rette for hva vi har gjort overfor medlemmene, også halvveis i en valgperiode.

2011 var igjen et år vi økte i medlemstall, og vi endte opp med 36 074 medlemmer i 2011. Men hovedfokuset på møtet var veien videre og hva vi skal gjøre i 2012. Mål og tiltak for 2012 ble presentert av Mari Sanden og er i hovedsak en videreføring er fylkesmøtes vedtak i 2011. Hovedprioriteringene er verving, organisasjonsutvikling og kompetansebygging, og hovedtariffoppgjøret. Vi har en god kultur i Fagforbundet Oslo for å ta debattene åpent i representantskapet. Det skaper forutsigbarhet rundt vedtak, grundig debatt før vedtak fattes, og sikrer at det ikke tas over bordet. Vi skal fortsette den krevende diskusjon om vår egen organisering og struktur framover, og vi skal takle uenighet og meningsmotsetninger.

Fylkeskretsen jobber mer prosjektorganisert enn tidligere, og de gode prosjektene fra 2011 videreføres i lignende form. I 2011 har flere verveprosjekter bidratt til medlemsveksten, vi har startet nye prosjekter for å jobbe systematisk med faste og hele stillinger, begynt med Sykehjemsetaten. I 2012 skal arbeidet med bydelene prioriteres her. Det yrkesfaglige arbeidet skal få et løft gjennom tiltak som pilotprosjekt Oslo-barnehagen som ble startet i 2011. I tillegg fortsetter prosjekt fagforeningsstruktur

Vi har også politiske utfordringer står i kø, hele og faste stillinger, samhandlingsreformen, sosial dumping og konkurranseutsetting. I tillegg bygge opp det yrkesfaglige arbeidet og den yrkesfaglige kompetanseutviklingen. I debatten var det flere som fulgte opp dette, og også tok tak i problematikken rundt yrker som presses ut og yrkesglidning hvor stillinger får nye oppgaver uten at det følger med tanker og planer rundt kompetanse og konsekvenser for tjenesten når man endrer stillingsinnhold.

Seksjoner og opplæringsansvarlig gikk gjennom årets kurstilbud som du finner her. Seksjonene gikk også gjennom hovedpunktene i det yrkesfaglige arbeidet.

Sist men ikke minst ble det internasjonale engasjementet vårt løftet fram på møtet. Fagforbundet Oslos internasjonale engasjement har vært knyttet til Palestinaprosjektet, barnebyen i Angola, og samarbeidet med vår søsterorganisasjon i Moskva. Våre to Palestina-ambassadører Kathrin Nesgård og Stein Asthøy viste lysbilder og snakket om betydningen av vårt engasjement mot kvinnekollektiver og organisasjonsarbeid i samarbeid med Norsk Folkehjelp.