Åpnet konferanse om sosial dumping - Fagforbundet

Åpnet konferanse om sosial dumping

Sosial dumping
Forbundsleder Jan Davidsen holdt innledningsforedraget på Res Publicas konferanse om sosial dumping. Foto: Marianne Billing

Kampen om sosial dumping er en kamp som går til kjernen i den norske velferdsmodellen, sa forbundsleder Jan Davidsen da han holdt innledningsforedraget på Res Publicas konferanse i Oslo i dag.

– Når vi tenker rundt den norske modellen vil man raskt se at håndteringen av trusselen fra sosial dumping er en viktig prøvestein på hvordan velferdssamfunnet vil være om noen år. Sosial dumping utfordrer kjernen i den norske modellen, påpekte Jan Davidsen.

Davidsen understreket hvor viktig det er å jobbe politisk for å påvirke regelverket, men også å bruke de reglene vi faktisk har.

– Det er svært krevende for tillitsvalgte å følge opp innleide medarbeidere, og det er vanskelig å organisere dem. Jeg vet hva våre medlemmer velger når valget står mellom å drive fagforeningsarbeid eller å mate syke, gamle – og takk og pris for det. Men vi må sørge for at våre tillitsvalgte har mulighet til å drive tillitsvalgtarbeid, at de har tid og ressurser til å ta opp sosial dumping når de ser det skjer på arbeidsplassen, sa Davidsen.

Han lot ikke anledningen gå fra seg til å snakke om utfordringene ved vikarbyrådirektivet.

– Kjernen i problemet med sosial dumping er faren for at det utvikler seg et a- og b- lag i norsk arbeidsliv. Denne problematikken er en sentral årsak til at vi ikke ønsker at vikarbyrådirektivet skal bli en del av norsk lov. Jeg håper vi tar feil i våre bekymringer, avsluttet Davidsen foran en full sal.

Roper ikke ulv uten grunn

Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet redegjorde for regjeringens arbeid mot sosial dumping. Han mener debatten rundt vikarbyrådirektivet egentlig er tre debatter.

– Den første debatten går på om vi skal implementere direktivet eller ei. Debatt nummer to handler om den bredere uroen over økt bruk av vikarer, midlertidig ansatte, underetreprenører og lange kontraktkjeder. Den siste om EU/EØS, sa Støsand.

Selv om regjeringens konklusjon står fast forstår Støsand godt fagbevegelsens bekymring

– Man kan spørre seg; Roper fagbevegelsen ulv uten grunn? Det mener jeg de ikke gjør. I forhold til debatt to er er det all grunn til å ta fagbevegelsens uro på alvor. Den uroen må vi ta tak i med et tett samarbeid mellom regjeringspartene, partene i arbeidslivet og ikke minst opp mot LO, fastslo Støsand.

Nasjonal konferanse til høsten

Regjeringen legger opp til en stor nasjonal konferanse om sosial dumping til høsten.

I tillegg til Davidsen og Støstad deltok SV-leder Audun Lysbakken, sjeføkonom i LO Stein Reegård, professor i sosiologi Ottar Brox, Fafo-forsker Line Eldring, rådgiver for SVs stortingsgruppe Ketil Raknes og seniorrådgiver i Res Publica Erik S. Reinert.