Fagforbundet Oslo ruster seg for framtida! - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo ruster seg for framtida!

For å gi medlemmene et bedre tilbud har Fagforbundet Oslo satt i gang en prosess der vi ser på om fagforeningene er organisert på riktig måte. Her kan du lese brevet som sendes til alle våre medlemmer med Fagbladet.

Fagforbundet Oslo ruster seg for framtida!

Dagens arbeidsliv ser annerledes ut enn gårsdagens, og morgendagens arbeidsliv vil se annerledes ut enn dagens. Som medlem i Fagforbundet Oslo har du rett til å ha forventninger til medlemskapet ditt. Du skal kunne forvente at din fagforening ivaretar deg overfor arbeidsgiver, jobber for å utvikle kvaliteten på de tjenestene vi yter som ansatte, og gir deg yrkesfaglige tilbud.

For å gi deg et bedre tilbud har vi satt i gang en prosess der vi ser på om fagforeningene er organisert på riktig måte for å møte morgendagens utfordringer. Fagforbundets verdier og politiske mål ligger fast, men verktøyet for å nå de – organisasjonen – skal utvikles videre.

I arbeidet med å ruste oss for framtida er det noen hensyn vi vil legge spesiell vekt på:

  • Alle medlemmer skal ha tilgang på samme rettigheter og gis samme muligheter til innflytelse.
  • Organisasjonen skal være i stand til å ivareta medlemmer fra flere ulike tariffområder, og et mangfold av yrkesgrupper. Det krever at organisasjonen tar verdiene solidaritet og samhold på alvor. Fagforbundet skal være gjenkjennelig uansett hvilken fagforening du er medlem i.
  • Det skal være kort vei fra deg som medlem til nærmeste tillitsvalgte og den tillitsvalgte du møter skal være godt skolert.
  • Fagforeningene skal ha en størrelse som sikrer grunnlag for godt fagforeningsarbeid.
  • Historiske særtrekk kombinert med utvikling.

Noe av det du vil merke er at fagforeningen din kan få et nytt navn og bestå av flere medlemmer enn i dag. Du kan likevel føle deg trygg på at vi fortsatt skal kjempe for å ivareta dine interesser i arbeidslivet med minst like stor kraft som i dag!

Ønsker du å gi oss innspill i dette arbeidet kan du sende en e-post til fylke_oslo@fagforbundet.no.

Med solidarisk hilsen,

FAGFORBUNDET OSLO