Enorm interesse for HMS -kurs - Fagforbundet

Enorm interesse for HMS -kurs

HMS-kurs
I regi av Seksjon samferdsel og teknisk 20.mars 2012 (Foto: Fagforbundet Oslo)

Seksjon samferdsel og teknisk avholdt kurs om HMS - "Et bedre arbeidsmiljø" tirsdag 20. mars 2012. Kurset hadde 108 søkere hvorav 32 fikk plass.

Kurset blei gjennomført i Fagforbundet Oslos lokalermed Katarina Langaard fra Norsk ledertrening som foreleser. Hun tok for seg HMS-rutiner og ansvarslinjer med fokus på arbeidstakers, arbeidsgivers og verneombudets rolle i arbeidet.

Kurset var lagt opp som dels forelesning og dels gruppearbeid. Under forelesninga tok Katarina Langaard imot spørsmål og åpnet for debatt slik at det hele veien var toveiskommunikasjon. På denne måten fikk hun skapt god kontakt og interesse rundt stoffet.

Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at mange tok med seg mye lærdom hjem. Katarina Langaard gjorde en strålende jobb med å engasjere deltakerne hele veien. Deltakerne var engasjerte og deltok i diskusjoner og komm med innspill og eksempler fra eget område.

Ledser i Seksjon samferdsel og teknisk Jan-Edvard Monsrud er tydelig på at så populære kurs vil settes opp igjen. -Vi har i utgangspunktet ikke budsjettert med flere kurs i inneværende budsjettperiode, men seksjonen jobber både med å få fagforeninger lokalt til å sette opp kurset, og vil eventuelt til høsten se om vi har mulighet innenfor åretss budsjettramme.