Yrkesfaglig barnehagesatsing - Fagforbundet

Yrkesfaglig barnehagesatsing

Fagforbundet Oslo har igangsatt et pilotprosjekt for å styrke medlemmenes yrkesfaglige påvirkning i barnehagesektoren.

Fagforbundet Oslo er i gang med et spennende pilotprosjekt som skal se på hvordan vi kan styrke det faglige fokuset og nyttiggjøre oss den kompetansen som finnes blant våre engasjerte og dedikerte medlemmer.  Det ble på fylkesmøte den 22. – 23. mars 2011 vedtatt i Mål og tiltak å igangsette et arbeid som utvikler det yrkesfaglige og  yrkespolitiske arbeidet i Fagforbundet Oslo.

Pilotprosjektet tar utgangspunkt i ett område, hvor det både er saker som berører medlemmenes yrkesfaglige interesser samt lønns- og arbeidsvilkår, knyttet til utviklingen av Oslobarnehagen og kommunens oppsigelse av Grunnbemanningsavtalen. Dette innebærer at dette er et pilotprosjekt som inkluderer flere tillitsvalgte i Fagforbundet Oslo.  I tillegg har vi organisert et nettverk av medlemmer som jobber i barnehager spredt i hele Oslo.  

 

Pilotprosjektgruppa består av følgende:

 

Randi Færevik, Fagforbundet Gamle Oslo er prosjektleder

Kjersti Johansen, Leder SKKO

Lasse Kristiansen, Politisk valgt sekretær

Kathrin Nesgård, Leder av ungdomsutvalget

Nina Walter, Fagforbundet Grünerløkka (Barnas hus BH)

Eirin Monika Salomonsen, Fagforbundet Sagene (Margarinfabrikken BH)

Ann-Cathrin Zalachas, Organisasjonssekretær og sekretær I prosjektgruppa.

Steffen Moen, Prosjektmedarbeider

 

Så langt har  prosjektgruppa jobbet med å se på Oslobarnehagen og Grunnbemanningsavtalen. Prosjektgruppa har, på grunn av Fagforbundet Oslos arbeid opp mot Oslo Kommunes løpende Prosjekt Oslobarnehagen, blant annet valgt å fokusere på et delprosjekt som dreier seg om barns språk. I tillegg ønsker vi å få belyst konsekvensene av en eventuell avvikling av Grunnbemanningsavtalen. Det organiseres et arbeid ute blant medlemmene for å få involvert dem  i konkrete problemstillinger i forbindelse med dette. I den forbindelse er det viktig at fagforeningene involveres. Vi har derfor tatt kontakt med  bydelsfagforeningene for mer utfyllende informasjon. På denne måten har vi blitt tipset om engasjerte folk rundt omkring i barnehagene som ønsker å være med i et faglig nettverk. Første nettverksmøte er planlagt å være 27. mars kl 18 i A8.

23. april er også alle barnehageansatte invitert til å delta på temakveld om Oslo-barnehageprosjektet