Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 er historie - Fagforbundet

Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 er historie

På ekstraordinære årsmøter 15. mars 2012 vedtok både fagforeningene på Ullevål og Rikshospitalet - Radiumhospitalet å legge seg ned. En interimorganisasjon er etablert inntil ny felles fagforening stiftes innen et halvt år.

I flere år har Fagforbundets fagforeninger i Oslo universitetssykehus arbeidet mot en sammenslåing. Nå er det endelig et faktum. Fagforeningene på Ullevål og Rikshospitalet - Radiumhospitalet vedtok å legge seg selv ned på ekstraordinære årsmøter 15. mars 2012.

Mange følte nok en blanding av både vemod, men også glede og forventning. Det er mange følelser og ikke så lite historikk knyttet til begge sykehusforeningene. Likevel var omkvedet på en felles markering for begge fagforeningenes medlemmer etter årsmøtene at dette var på tide og at det skal bli spennende å bygge opp en stor ny fagforening sammen.

Samtidig med nedleggelsesvedtakene ble en ny foreløpig organisasjon (interimorganisasjon) etablert. Et styre ble valgt for å drive organisasjonen frem til stiftelsesårsmøtet som skal holdes innen et halvt år. Dette styret har følgende sammensetning:

Avd. 028         Bjørn Wølstad-Knudsen          Leder
Avd. 028         Else Lise Skjæret
Avd. 028         Hans Martin Aase
Avd. 028         Therese Årdal
Avd. 028         Randi Johansen
Avd. 028         Dahir Haji

 

Avd. 065         Pål Berdahl
Avd. 065         Ellen Tønsager
Avd. 065         Ingfrid Svindland
Avd. 065         Grete Karin Iversen
Avd. 065         Linda Eilertsen

 

Medlemmene vil merke forandringer på hjemmesidene våre etter hvert. Den midlertidige organisasjonen vil benytte følgende navn:

Fagforbundet i Oslo universitetssykehus
Avd. 028 og avd. 065 - interimorganisasjonen

 

Navnet på en ny felles fagforening vil vedtas på stiftelsesårsmøtet. Den nye sammenslåtte organisasjonen vil ha ca. 3800 medlemmer.

Medlemmene trenger ikke å foreta seg noe i forbindelse med sammenslåingen. Alle forsikringer knyttet til medlemsskapet videreføres automatisk.